88 CANNATEK


เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจากการริเริ่มของกลุ่มนักธุรกิจ ของประเทศจํานวน 17 ท่านภายใต้การบริหารงานโดยคุณ พรประสิทธิ์ สีบุญเรือง เพื่อที่จะเข้าพัฒนาและทําการลงทุนในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของ ประเทศอันได้แก่

กัญชง ( HEMP) เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม

กัญชา (CANNABIS ) เพื่อการแพทย์ข้อมูลเพิ่มเติม


A

Across serveral businesses, our services


01

มีนาคม 2564

ยื่นขออนุญาตนำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชงกับ อย.

02

เมษายน 2564

ยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่ปลูกในการจัดการของบริษัทและในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนที่มีพันธสัญญาเกษตรร่วมกัน

03

กรกฏาคม 2564

ติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องจักรในโรงงานสกัดสาร cbd จากกัญชง

04

สิงหาคม 2564

เริ่มการเพาะปลูกกัญชง

05

ธันวาคม 2564

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมของสาร cbd จากกัญชงวางจำหน่ายในประเทศและส่งออกในช่องทาง on line และ off line

06

มกราคม ถึง ธันวาคม 2565

ดำเนินการขยายกำลังการผลิต ปลูก ในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งเพิ่มกำลังการสกัดของโรงงานสารสกัด cbd พร้อมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อขยายตลาดส่งออกของผลิตภัณฑ์ cbd

07

มกราคม ถึง ธันวาคม 2566

นำบริษัทเข้าระดมทุนผ่านกระบวนการออก ico ในตลาดสินทรัพย์ดิจิตัล (digital asset exchange) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ได้รับอนุญาต (ico portal)จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งปีะเทศไทยเพื่อขยายกำลังการสกัดของโรงงานสารสกัด cbd ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ภาคของประเทศ

ทีมผู้บริหาร

นาย พรประสิทธิ์ สีบุญเรือง

Founder/CEO

ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา

Co-founder/ Executive Director

นาย เฉลิมชัย ฉัตรชัยกนันท์

Co-founder/ Executive Director

ข่าวสารทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย

ก่อนเข้ามาในธุกิจกัญชง/กัญชา จำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง?

ก่อนปลูกกัญชงสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องศึกษากฎหมาย และข้อบังคับของทาง อย. เนื่องจากกัญชงยังถูกจัดให้เป็นพืชเสพติดประเภท 5 เพราะถ้าไม่ศึกษากฎหมายและทำตามข้อบังคับก็จะเป็นการยากที่จะเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้

หลังจากเก็บเกี่ยวกัญชงที่ได้รับอนุญาตปลูกถูกกฏหมายจาก อย.แล้วนำไปทำอะไรได้บ้าง?

-ช่อดอกนำไปสกัดสาร cbd

-เมล็ดและน้ำมันจากเมล็ดกัญชงนำไปทำ super food, ส่วนผสมในเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภคเช่น สบู่ แชมพู