คู่มือผู้ประกอบการเพื่อขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๓ลิงค์รายละเอียด คลิก

ข่าวสารแนะนำ