ปลดล็อกสมุนไพร “กัญชา” พืชทางเลือกใหม่ กับโครงการสินเชื่อปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์


ลดล็อกสมุนไพร “กัญชา” พืชทางเลือกใหม่ กับโครงการสินเชื่อปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์

สําหรับการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และพัฒนา สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและชุมชน

เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับการปลูกพืชทางเลือก (กัญชา)

คุณสมบัติของลูกค้า

▪️สําหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และสหกรณ์การเกษตร

▪️จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

▪️ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

▪️ได้รับใบอนุญาตให้ผลิต ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร Call Center 02-5550555 หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


#BAAC #ธกส #สินเชื่อกัญชา

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/.../a.3765.../10159605064586241/...

ข่าวสารแนะนำ