CannSociety ในช่วง CannTalk

เกาะติดอัพเดทด้านการการลงทุน...


" หุ้นกัญชา กัญชง มาจริงหรือแค่กระแส?! "


แขกรับเชิญทั้ง 2 ท่าน

คุณ สุจารี จันทร์สว่าง

• กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลท์ รีพับบลิค จำกัด


คุณ ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์

• ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปปอเรชั่น


จะมาอัพเดทเทรนด์หุ้นกัญใน CannTalk EP.11 นี้ครับ


https://cannsociety.com/canntalk-ep11/


#CannsocietyTV #แคนน์โซไซตี้ #CannTalk #หุ้นกัญชากัญชง 

10.24 น.

6 ก.ย. (จ.)ข่าวสารแนะนำ