สารสำคัญในใบกัญชา จากต้นกัญชาที่มีอายุมากขึ้น

จากการศึกษาวิจัย พบว่าสารสำคัญในใบกัญชา จากต้นกัญชาที่มีอายุมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีสารสำคัญเพิ่มมากขึ้น เมื่อนำใบอ่อนโดยส่วนใหญ่มีสาร THC และCBD มากกว่าใบเพสลาดและใบแก่ เช่น ต้นอายุ 2 เดือน ใบอ่อนจะมี THC (4.5-7.3) CBD (0.02-2.24) ใบเพสลาด THC (1.3-3.0) CBD (0.01-2.0) ใบแก่ THC (1.6-2.4) CBD(0.002-2.5) ส่วน CBN พบสารน้อยมากในใบ โดยใบแก่ พบสาร CBN มากกว่าใบเพสลาดและใบอ่อน (0.002-2.5)


สำหรับสายพันธุ์ที่มีผลต่อปริมาณแคนนาบินอยด์ในใบ โดยพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว และหางเสือ มีสาร THC และCBN สูง ใบเพสลาด ของพันธุ์ตะนาวศรีก้านขาว=THC 3.4%w/w CBN =0.022%w/w ใบเพสลาด ของพันธุ์หางเสือ =THC 3.5%w/w CBN = 0.017%w/w ส่วนพันธุ์ตะนาวศรีก้านแดง และหางกระรอก เป็นพันธุ์ที่พบสาร CBD สูงเพียงสองพันธุ์เท่านั้น ใบเพสลาด ตะนาวศรีก้านแดง =2.1% w/w และใบเพสลาด หางกระรอก = 0.88%w/w


ขณะที่สารสำคัญในราก พบว่า สาร Friedelin ช่วยต้านการอักเสบ ปกป้องการเกิดพิษต่อเซลล์ตับ แก้ปวด ลดไข้ รากจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เลี้ยงเพียง 15-20 วัน พบสาร Friedelin รากในธรรมชาติอยู่ระหว่างการศึกษาหาปริมาณ Friedelin ระหว่างรากหลักกับรากฝอยของสายพันธุ์ไทย 4 พันธุ์


https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956834

ข่าวสารแนะนำ