กัญชง น้ำมันหอมระเหย สารสกัดน้ำมัน

79. ฉบับที่ ๖๒๐๓ เปลือกกัญชง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0036.PDF

80. ฉบับที่ ๖๒๐๔ แกนกัญชง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0037.PDF

81. ฉบับที่ ๖๑๙๒ น้ำมันเมล็ดกัญชง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0025.PDF

82. ฉบับที่ ๖๑๙๓ สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมวล

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0026.PDF

83. ฉบับที่ ๖๑๙๔ สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลรวมไม่น้อยกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมวล

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0027.PDF

84. ฉบับที่ ๖๑๙๑ สารสกัดน้ำมันกฤษณา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0024.PDF

85. ฉบับที่ ๖๒๔๔ น้ำมันหอมระเหย – ระบบการตั้งชื่อ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0077.PDF

86. ฉบับที่ ๖๒๔๕ น้ำมันหอมระเหย - การวิเคราะห์โดยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีที่ใช้ไคแรลคะพิลลารีคอลัมน์ – วิธีทั่วไป

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/211/T_0078.PDF

ข่าวสารแนะนำ