"การสืบค้นข้อมูลกัญชา กัญชง ผ่านระบบสารสนเทศ อย." โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ โดยได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลกัญชาผ่านระบบสารสนเทศ อย. เช่น การสืบค้นใบอนุญาตสำหรับกัญชา ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน websiteสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยเลือกเมนู ข้อมูล กัญชา, ข้อมูลกัญชง หรือLink


>>ระบบสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลกัญชา website : https://cannabis.fda.moph.go.th/

>>ระบบสารสนเทศการสืบค้นข้อมูลกัญชง website : https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=112 

ข่าวสารแนะนำ