มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม

มอก.3171-2564

น้ำมันเมล็ดกัญชง

อ่าน https://drive.google.com/file/d/1_4GzUPfTvJaWEIiYavLpKI33MFC0kHh1/view?usp=sharing


มอก.3172-2564 สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลรวมไม่น้อยกว่า 30% โดยมวล

อ่าน https://drive.google.com/file/d/1wgGBXNDF-GZBl_pwGxL4BHttnBFTpuFx/view?usp=sharing


มอก.3173-2564

สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณแคนนาบิไดออลรวมไม่น้อยกว่า80% โดยมวล

อ่าน https://drive.google.com/file/d/1I2WoKWL_9iCSsGPzLdg2ghwqguCxR-a_/view?usp=sharing


มอก.3184-2564

เปลือกกัญชง

อ่าน https://drive.google.com/file/d/1uD_-I8rBLRr3rx6p5JISTbjN66dDwGnh/view?usp=sharing


มอก.3185-2564

แกนกัญชง

อ่าน https://drive.google.com/file/d/1_uXAHhdYZdso1EiXbGzOhuYrGs9fFKEs/view?usp=sharing


ข้อมูลจาก สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมข่าวสารแนะนำ