บทเรียนชีวิต..เมื่อพบมะเร็งในวัย 73 ปี (hospital)

เชื่อไหมคนที่นั่งตรงนี้ หมอเคยบอกว่าอยู่ได้อีกแค่ 2 เดือน คุณกิจจาตรวจพบมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจาย เลือกไม่รับคีโมที่มีผลข้างเคียงรุนแรง และได้เข้ารับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ ณ สวัสดีคลินิก วันนี้สามารถควบคุมอาการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานอีกยาวนาน


ผู้สูงอายุเสี่ยงพบมะเร็งมากเมื่อเซลล์ในร่างกายเสื่อมอายุลง โดยโรคมะเร็งพบมากในอายุ 50 ปีขึ้นไป


การรักษาด้วยกัญชาช่วยชีวิตคนไข้อย่างไร กดชมที่ >>https://youtu.be/gSY3Bq5H5hI
ข่าวสารแนะนำ