CBD จากกัญชงกัญชา มีคุณสมบัติพื้นฐานทางยา ที่ช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สาร Cannabidiol หรือ CBD จากกัญชง กัญชา มีคุณสมบัติพื้นฐานทางด้านเภสัชวิทยา หรือ ทางยา ที่พร้อมและเพียงพอต่อการเป็นยาที่จะช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ย้ำ มะเร็งทุกชนิด

.

และที่สำคัญ สาร CBD มีข้อมูลงานวิจัยที่สนับสนุนว่า สามารถเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ในทุกๆระยะของวัฎจักรของเซลล์มะเร็ง ตั้งแต่การแบ่งตัว การรุกราน การสร้างเส้นเลือด การแพร่กระจาย และ การสร้างกลไกการดื้อต่อยารักษา เป็นต้น

.

ดังนั้น การพัฒนาสารสกัดสาร CBD จากกัญชา และ กัญชง จึงไม่ใช่แค่ในเรื่อง ทำอย่างไรจะให้ได้มาซึ่งสาร CBD จากกัญชา กัญชง เท่านั้น

.

แต่ต้องพัฒนาสารสกัด CBD ให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากขึ้น และ แก้ไขจุดด้อยของมันไปด้วย จึงจะได้สารสกัด CBD ที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์จริงๆ เช่น

.

สาร CBD ดูดซึมน้อยมาก เพียง 5 % ซึ่งหมายถึง กินเข้าไป 100 % ร่างกายได้เพียง 5 % ก็อาจไม่พอต่อการจัดการมะเร็ง

เปรียบเทียบง่ายๆ ก็ ส่งทหาร 100 นาย ขึ้นเครื่องบินออกไปรบ ถูกยิงตายตั้งแต่นั่งอยู่บนเครื่อง 95 นาย เหลือแค่ 5 นาย ถึงแนวหน้าในการรบ นั่นละ ซึ่งก็อาจไม่เพียงพอต่อการต่อสู้ได้

.

ดังนั้น คำว่า "สเปคทางการแพทย์" หรือ "เกรดยา" หรือ "Medical Grade" จึงมีความสำคัญ ตั้งแต่แรก ซึ่งหมายถึง การปลูก ระบบปลูก จนถึง การพัฒนาสารสกัดให้ได้สเปคที่ดี มีประสิทธิภาพจริงในการออกฤทธิ์ ไม่ใช่ แค่ขายชื่อเสียงของมัน แล้วก็พากันคิดว่า จะได้ผลแบบงานวิจัย

.

เหมือนที่เรากินสมุนไพรกันทุกวันนี้ ก็กินตามชื่อเสียงว่ามีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไม่ได้คำนึงถึงเลยว่าสมุนไพรนั้นๆ มีสารออกฤทธิ์ทางยาเพียงพอตามที่มีการวิจัยทางการแพทย์ค้นพบหรือไม่ นั่นเอง

.

.

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

ข่าวสารแนะนำ