ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษ เฉพาะกัญชง

เรียน ผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษ เฉพาะกัญชง

เนื่องจากใกล้ถึงระยะเวลาในการต่ออายุใบอนุญาตกัญชง ทางกองควบคุมวัตถุเสพติด ขอส่ง ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต

รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบนี้


https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=273
ข่าวสารแนะนำ