ธุรกิจกัญชาทั่วโลกใหญ่ขนาดไหน

ขนาดของตลาดกัญชาแบบถูกกฎหมายทั่วโลกในปีค.ศ.2020 ได้รับการประเมินอยู่ที่ 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจเติบโตไปถึง 44.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2025 โดยมี CAGR (อัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น) อยู่ที่ร้อยละ 22.9 [1] หาก CAGR เติบโตร้อยละ 17.8 ต่อปีตั้งแต่ปีค.ศ. 2020ไปจนถึงปีค.ศ. 2027 ตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลกอาจมีมูลค่ามากถึง 65.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในปีค.ศ. 2027 [2]


และอาจมีมูลค่ามากถึง 73.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในกรณีที่ CAGR เติบโตร้อยละ 18.1 [3] ปัจจุบันนี้ ผู้คนสามารถซื้อขายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายในหลายประเทศ ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และเพื่อนันทนาการ รัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 [4] แคนาดาเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในปีค.ศ. 2001 และเป็นประเทศที่สองที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการได้ในปีค.ศ. 2018 [5] อุรุกวัยเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อนันทนาการได้ในปี ค.ศ. 2013 [6] ในแถบเอเชียตะวันออก เกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 [7]


ตามด้วยประเทศไทยที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [8] และอนุญาตให้ใช้ส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นอันตรายในการประกอบอาหารได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา [9] ธุรกิจกัญชาที่ซื้อขายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจยา จะเห็นได้ว่าบริษัทยาทั่วโลกล้วนลงทุนกับการวิจัยประโยชน์ของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างสูงสุด


ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Sanofi Aventis หรือ Merck บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์มีมากมาย เช่น GW Pharmaceuticals, Tilray, Corbus Pharmaceuticals, Cara Therapeutics, และ Zynerba Pharmaceuticals การเติบโตของธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์จึงต้องอาศัยผลการวิจัยเพื่อให้กัญชายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป [4] ในด้านธุรกิจกัญชาเพื่อนันทนาการ หากเปรียบเทียบกับธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์แล้ว กัญชาเพื่อนันทนาการมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นใครก็ได้ที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อความสุข กัญชาสำหรับนันทนาการถูกแปรรูปไปได้หลายรูปแบบ เช่น เบียร์ กาแฟ รวมถึงบุหรี่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อนันทนาการทำกำไรได้มหาศาล เช่น Canada’s Canopy Growth ที่มีรายได้ประจำปีค.ศ. 2020 มากถึง 398.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [4] 


อ่านต่อได้ที่ https://www.investerest.co/business/the-worlds-marijuana-business/ | ลงทุนศาสตร์ Investerest.co

ข่าวสารแนะนำ