แวะมาดูฟาร์ม Farmer's Hemp ที่ปลูกกัญชง outdoor

แวะมาดูฟาร์ม Farmer's Hemp ที่ปลูกกัญชง outdoor (ดอก CBD สำหรับสูบเพื่อส่งออกไปสวิสเซอร์แลนด์)

ฝั่งนึงใกล้เก็บเกี่ยว อีกฝั่งถอนแล้ว กำลังตากอยู่ รอเก็บดูวิดีโอได้ที่ https://www.facebook.com/chokwankittychopaka/videos/547067736397200/

ข่าวสารแนะนำ