กระบวนการเก็บเกี่ยว และแปรรูปกัญชงดอก CBD ตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการเก็บเกี่ยว และแปรรูปกัญชงดอก CBD ตั้งแต่ต้นจนจบ

1. ปลูก CBD จนออกดอก (ใช้ไฟแสงสว่างเสริมช่วงออกใบ)

2. พอดอกได้ที่ใช้รถไถ่ถอนต้น ปล่อยตากจนแห้ง

3. เก็บลงกล่อง

4. ส่งตัดทริม

5. บด

6. พัน

ณ ไร่กัญชง Farmers Hemp


https://www.88cannatek.com:8443/uploads/1635733908546-245504854_10159708022653535_3857156404224067640_n.jpg

ข่าวสารแนะนำ