กระทรวงอุตสาหกรรม ชูกัญชงด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว ดันไทยสู่ฮับเพื่ออุตสาหกรรม

วันนี้ (26 ต.ค. 64) สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Industrial Hemp Trade Association: TIHTA) นำโดย ดร.วีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ และนายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าพบหารือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อดันไทยสู่ฮับกัญชงเพื่ออุตสาหกรรม ชูจุดเด่นกัญชงด้านการแพทย์และการท่องเที่ยว เตรียมเปิดตัว Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศในปลายปี 2565 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า จากทางภาครัฐได้ประกาศปลดล็อคกัญชงในประเทศ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินการร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเชิงพาณิชย์ โดยแผนดังกล่าวมีกำหนดนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อพิจารณาในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ขณะเดียวกันได้เตรียมร่างแผนงบประมาณเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อขออนุมัติงบประมาณในช่วงปลายปี 2565 นอกจากนี้กระทรวงฯในฐานะภาครัฐมีความยินดียิ่งในการให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะทางสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ที่เตรียมพร้อมเดินหน้าจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 (TIHF) เพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์กัญชงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ


อ่านต่อที่ : https://www.tnnthailand.com/news/wealth/94729/

ข่าวสารแนะนำ