“สุริยะ” ถกเอกชนเหยียบคันเร่งกัญชงเชิงพาณิชย์

ขณะที่นายวีระชัย ณ นคร ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย กล่าวว่า การหารือกับ รมว.อุตสาหกรรมในครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อม มีองค์ความรู้และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากล ขณะที่นายพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้า อุตสาหกรรมกัญชงไทย กล่าวว่า แผนพัฒนาพืชเศรษฐกิจกัญชงระหว่างปี 2565-2575 ได้วางแนวทางผลักดันพืชเศรษฐกิจกัญชงของไทยสู่ความเป็นผู้นำและศูนย์กลาง(ฮับ) ในเอเชีย ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยจะได้ช่วงชิงตลาดกัญชง กัญชา และกระท่อม มูลค่า 800,000 ล้านบาทต่อปีในตลาดโลก เติบโตปีละ 25% ต่อปี และในอีก 3-5 ปีข้างหน้ามูลค่าจะเพิ่มเป็น 3 ล้านล้านบาท.


อ่านต่อที่ https://www.thairath.co.th/business/economics/2228527

ข่าวสารแนะนำ