รายงานภาพถ่ายการพัฒนาแปลงปลูกกัญชงตามสัญญาบ้านสันยาว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/16kCR8a7fCfnGUKIKOxwZNIbUTo4r506h/view?usp=sharing

ข่าวสารแนะนำ