ส่งมอบเมล็ด​พันธุ์​NBS-CBD1 จำนวน 1,300 เมล็ด​ให้โชคอนันต์ฟาร์ม​ สมุทรสงคราม​ ความร่วมมือแบบ contract farming

ข่าวสารแนะนำ