ส่งมอบเมล็ด​พันธุ์​กัญชง NBS-CBD1ให้บริษัท ฟาร์ม​เขียว​ชะอุ่ม​ จำกัด จำนวน 30,000 เมล็ด

ข่าวสารแนะนำ