"กัญชาเสรี" ที่ยังไม่เสรีจริงในมุมมองของเกษตรกร-ผู้ประกอบการสายเขียว

จากความฝันของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศที่หวังว่าจะลืมตาอ้าปากได้จากการพืชเศรษฐกิจใหม่อย่าง "กัญชา" ที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการแพทย์ไปแล้ว ผ่านมาเกือบหนึ่งปี ดูเหมือนจะไม่เป็นไปอย่างที่คิด


การปลดสารสกัดและส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาเสพติด เป็นหนึ่งในนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ผลักดัน ซึ่งล่าสุด อนุทินระบุว่า นโยบายกัญชา เดินหน้าเป็นรูปธรรมแล้ว


บีบีซีไทยพูดคุยกับนักลงทุน เกษตรกร และนักวิจัยเกี่ยวกับนโยบายเปิดเสรีกัญชาและกัญชงที่เริ่มต้นได้ราว 1 ปี แต่กลับพบว่ายังมีอุปสรรคนานับประการ รวมทั้งยังไม่เกิดห่วงโซ่อุปทานสนับสนุนการเติบโต


ขั้นตอนขออนุญาตกินเวลานาน-ติดขัดระเบียบ


ปัญหาหลัก ๆ ของเกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชา นอกจากเรื่องเงินทุนและการรวมตัวเพื่อเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำคัญก็คือ ขั้นตอนของการขออนุญาตที่ใช้เวลานาน ต้องยื่นเอกสารกับหน่วยงานหลายแห่งกว่าจะได้รับการอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้


หนึ่งในนั้นคือ สุนทร คมคาย รองประธานกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ ต. เขาไม้แก้ว อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี ที่เปิดเผยกับบีบีซีไทยว่า เขาเห็นความแตกต่างระหว่างการยื่นเรื่องขออนุญาตด้วยตัวเกษตรกรเองกับการเดินเรื่องโดยมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเป็น "พี่เลี้ยง"


อ่านต่อได้ที่ : https://www.bbc.com/thai/thailand-59160053

ข่าวสารแนะนำ