จำหน่ายและรับจ้างผลิตยาเสพติด(กัญชา) ให้กับคลินิก/โรงพยายาลเอกชน

ข่าวสารแนะนำ