สรุปประเด็น UN ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดร้ายแรง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลก .

สรุปประเด็น UN ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดร้ายแรง ส่งผลต่ออุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลก

.

จากประเด็นเรื่อง คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ลงมติให้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดร้ายแรง (Schedule IV) ตามอุนสัญญาว่าด้วยยาเสพติด ปี ค.ศ. 1961 (1961 Single Convention on Narcotic Drugs) ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก(WHO) โดยผลโหวตของคณะกรรมการเห็นชอบ 27 เสียง ไม่เห็นชอบ 25 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง ซึ่งจะส่งผลกับอุตสาหกรรมกัญชาในวงกว้าง และนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังมติของสหประชาชาติ

.

แม้กัญชาจะถูกถอดจากบัญชียาเสพติดประเภท 4 ตามอนุสัญญา ค.ศ. 1961 ซึ่งเป็นบัญชียาเสพติดที่นิยามว่า เป็นยาเสพติดร้ายแรง มีการเสพติดในระดับสูง และมีข้อจำกัดในระดับสูงสุดสำหรับการใช้ทางการแพทย์ ห้ามใช้ ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ส่งออก (เฮโรอีนก็อยู่ในบัญชีนี้ด้วยเช่นกัน) แต่กัญชายังคงถูกควมคุมในฐานะยาเสพติดอยู่แต่อยู่ในประเภทที่มีความรุนแรงลดลง นั่นส่งผลให้ประเทศสมาชิคสามารถแก้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เช่น การลดความรุนแรงในการลงโทษ การยกเลิกโทษทางอาญา การทำให้การใช้ทางการแพทย์ถูกกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ต้องกังวลว่าจะขัดกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกต่อไป

.

ข้อต่อมาคือ การลดกำแพงที่ปิดกั้นการวิจัยกัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งจะส่งผลให้การวิจัยทางการแพทย์ ไม่ติดกรอบของบัญชียาเสพติดรุนแรง และกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศ ข้อนี้จะทำให้การพัฒนา ผลิต และขาย ยาจากกัญชาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และตลาดอุตสาหกรรมยากัญชามีอนาคตขึ้นอีกมากในตลาดโลก

.

สาร CBD จะไม่ถูกควบคุม หรือตีความรวมอยู่ในบัญชียาเสพติดอีกต่อไป ประเด็นนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากในมติครั้งนี้ เพราะ จะทำให้ CBD หลุดจากการควบคุมในฐานะยาเสพติด สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย การซื้อขายระหว่างประเทศจะทำได้ง่ายขึ้น และตลาด CBD จะเติมโตแบบก้าวกระโดด

.

การทำให้กัญชาถูกกฎหมายในทางสันทนาการยังคงเป็นเรื่องที่คลุมเคลือในเวทีสหประชาชาติ และยังไม่มีข้อสรุปใด แม้ในปัจจุบัน มีประเทศอย่างแคนดา อุรกวัย บางรัฐของสหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ (และแม็กซิโกกำลังตามมา) ที่อนุญาตให้การซื้อ ขาย ใช้ ผลิต กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมายภายใต้การควบคุมของรัฐ ซึ่งถือเป็นการละเมิดอนุสัญญา แต่สหประชาชาติ ยังไม่ได้มีคำตอบในเรื่องนี้ และยังไม่มีการฟันธงว่าการทำแบบนี้เป็นความผิด หรือมีมาตรการลงโทษประเทศสมาชิคแต่อย่างใด

.

การเปลี่ยนแปลงสถานะของกัญชาในเวทีโลกครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่าความเข้าใจกัญชาเมื่อ 60 ปีก่อน เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและรุนแรงเกินความจริง และการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมกัญชาในระดับโลก และถือเป็นโอกาศสำคัญของประเทศไทยกับอีกหนึ่งอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

.

ข้อมูล : https://edition.cnn.com/2020/12/02/health/un-reclassifies-cannabis-scn-trnd/index.html

ข้อมูล : https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/classification-of-controlled-drugs/html_en 

ข่าวสารแนะนำ