ซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษดูอะไรบ้างน๊า

ผู้บริโภคที่นำส่วนของกัญชามาใช้ต้องมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอเอกสารจากผู้ปลูกหรือผู้ขายดังนี้

* ใบรับรองการซื้อขายส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ จะแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ ข้อมูลผู้ขาย ข้อมูลผู้ซื้อ ชนิดและปริมาณส่วนของกัญชาที่ทำการซื้อขาย และคิวอาร์โค้ดเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ขายและใบรับรองการขาย ป้องกันการปลอมแปลง

*สำเนาใบอนุญาตปลูกกัญชา


- หากมีผู้ใดแอบอ้างนำเอกสารอื่นๆมาให้ถือว่าไม่ใช่แหล่งที่ถูกกฎหมาย หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ในinbox เพจ Buriram FDA หรือโทร.044617464


ข่าวสารแนะนำ