ส่งเสริมการปลูก GAP พืชสกุลกัญชา

ส่งเสริมการปลูก GAP พืชสกุลกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม โดย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ดูวิดีโอ https://fb.watch/9Eaj9XxSrd/

ข่าวสารแนะนำ