‘Health Tech Thailand 2021’


8 - 9 ธันวาคมนี้ เตรียมพบกับงานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพครั้งแรกในเมืองไทยอย่าง ‘Health Tech Thailand 2021’ งานนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อการลงทุนและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


ดูรายละเอียดทั้งหมด https://www.facebook.com/103012118669080/posts/194283852875239/

ข่าวสารแนะนำ