ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงขออนุญาตผลิต-นำเข้า-จำหน่ายและครอบครองกัญชา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวงขออนุญาตผลิต-นำเข้า-จำหน่ายและครอบครองกัญชา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564อ่านรายละเอียด https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3060550

ข่าวสารแนะนำ