เนื่องจากช่วงนี้รัฐบาลออกกฏหมาย กฎกระทรวง และประกาศกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กัญแบบรัวๆ

เนื่องจากช่วงนี้รัฐบาลออกกฏหมาย กฎกระทรวง และประกาศกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ กัญแบบรัวๆ

1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 (ประกาศ 7 พ.ย) จำนวน 80 หน้า

(ลิงค์: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/073/T_0001.PDF)

2. การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 38 หน้า

(http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2564/A/079/T_0001.PDF)

3. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาและสารสกัดของกัญชา ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออกเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพื่อใช้สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 3 หน้า

(ลิงค์รวมประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php)

4. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การจำหน่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 2 หน้า

5. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุกัญชาหรือกัญชงและสารสกัดของกัญชาหรือกัญชง ที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 3 หน้า

6. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การผลิตหรือนำเข้าตัวอย่าง การรับรอง การแก้ไขรายการ การต่ออายุใบสำคัญการรับรอง และการออกใบแทนใบสำคัญการรับรอง ซึ่งตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 4 หน้า

7. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง แบบและวิธีการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย และรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 10 หน้า

8. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ผลิตเพื่อใช้ในรูปแบบพิเศษสำหรับการเข้าถึงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 3 หน้า

9. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การดำเนินการผลิตและการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 3 หน้า

10. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรุงและสั่งใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับคนไข้เฉพาะราย และการจัดระบบการควบคุมความปลอดภัยของสถานที่ปรุงยา พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 2 หน้า

11. ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศ 26 พ.ย) จำนวน 1 หน้า

และเนื่องจากตอนที่ประมวลกฎหมายออก คิตตี้ยังเดินทางอยู่ แต่นับแต่วันนั้นถึงวันนี้คิตตี้ได้อ่านประมวลเรียบร้อยแล้วค่ะ ขึ้นคนเดียวเรียบร้อยแล้ว ความรู้สึกเหมือนเสียเวลาอ่าน แต่เนื่องจากสิ่งที่คิตตี้สรุปออกมามันไม่เหมือนกับที่สื่อต่างๆออกมาสรุปให้ (เรื่องโทษทางอาญาการใช้ที่ดูแล้วเหมือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกเว้นการเรียงประโยค) เลยกะรอดูว่ากฎหมายลูกๆจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งเท่าที่กฎใหม่ตัวอื่นผ่านตาแล้วดูเหมือนจะเป็นไปทางที่คิตตี้ได้คิดไว้...

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปประมวลกฎหมายยาเสพติดให้ฟัง ตัวกฎหมายที่พึ่งออกมาเมื่อวานขออนุญาตอ่านก่อนน่ะค่ะ เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีน่ะค่ะ

ปล. ช่วงนี้เหมือนคิตตี้โดนพี่มาร์คชาโดว์แบน ถ้าคิดว่าสิ่งที่คิตตี้ทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีขอฝากคอมเม้นท์ ฝากแชร์ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

#รู้งานค่ะ #ต้องขอประทานโทษที่ช้า #ถึงมาช้าแต่มาน่ะ #เจ้คิตตี้สรุปกฎหมายกัญ #ทั้งประมวล #ทั้งกฎกระทรวง #ทั้งประกาศ #เดี๋ยวจัดให้ค่ะ #kittychopaka

ข่าวสารแนะนำ