โรคเบาหวานคืออะไร

ในร่างกายของเรา ตับอ่อนจะเป็นตัวผลิตอินซูลินเข้ามาช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สามารถกักเก็บและนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้ โรคเบาหวานเกิดจากการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนและตับอ่อน ที่ทำให้ร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือไม่ผลิตเลย จึงทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินกว่าปกติ

ประเภทเบาหวาน

1 ซึ่งเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินเพราะระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเซลล์ตับอ่อน ทำให้ต้องได้รับอินซูลินจากการฉีดยา


2 ที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้


ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงานได้ในปี2013 มีการทดลองที่ใช้เวลาถึงห้าปีกับอาสาสมัคร4657คน และมี2554คนที่ใช้กัญชาและผลจากการศึกษาผู้ป่วยที่ใช้กัญชาพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง16% มีภาวะต้านอินซูลินน้อยลง17% และยังมีระดับไขมันดีมากขึ้น ช่วยย่อยแป้ง


ในปี2015 นักวิทยาศาสตร์ที่.Hebrew University of Jerusalem ที่อิสราเอล ได้ค้นพบว่าสารแคนนาบิไดอัลหรือCDB ลป้องกันการอักเสบใช้รักษาโรคหลายชนิดได้รวมถึงโรคเบาหวานประเภทที่2แนะนำจากแพทย์ และควรใช้อย่างถูกวิธีและปริมาณที่เหมาะ

ข่าวสารแนะนำ