ธุรกิจกัญชา-เฮมพ์-กระท่อม บทที่1(miniMBA Cannabis & Kratom Business Management#1)

ธุรกิจกัญชา-เฮมพ์-กระท่อม บทที่1(miniMBA Cannabis & Kratom Business Management#1) น่าสนใจมาก! ด้วยที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชา-เฮมพ์(Cannabis Industry)มาตลอดมากกว่า8ปีร่วมกับมูลนิธิวิจัยฯจนได้องค์ความรู้...รู้ลึกรู้มากพอที่จะแบ่งปันสู่สาธารณชน จริงตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์/นำเข้าเมล็ดพันธุ์ การผลิต(ปลูก) และการนำไปใช้ประโยชน์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา-เฮมพ์รวมถึงการจัดการธุรกิจกัญชากัญชงซึ่งมีความซับซ้อนมากในการทำธุรกิจรวมทั้งข้อกฏหมายจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยทีเดียว(ผลทำให้วิสาหกิจเจ๊งกันติดหนี้ติดสินเป็นแถว!เคยเตือนแล้ว) แต่มันก็ยังเป็นโอกาสทองทางธุรกิจสร้างเม็ดเงินมหาศาล มารู้จักธุรกิจกัญชา-เฮมพ์มี3แบบให้เลือกคือ

1)ธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์(Cannabis Medicine business) หรือผมเรียกว่ากลุ่ม High THC หรือใช้เพื่อเอ็นเตอร์เทน การแพทย์หรือง่ายๆใช้สูบลดเครียด ร่าเริงนั่นแหละซึ่งจะต้องจดวิสาหกิจชุมชนแล้วเซ็นต์ความร่วมมือ(MOU)กับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน่วยสุขภาพหรือวิจัยเช่นมหาวิทยาลัย กรมแพทย์แผนไทยฯแล้วแบ่งผลประโยชน์กัน(สัดส่วน50:50หรือ70:30)แต่เราก็ต้องฝากขายกัญชาซึ่งไม่มีสิทธิ์ขายเองต้องฝากหน่วยงานราชการขายหรือจะขายเองก็ต้องขออนุญาตจำหน่ายก็ประมาณว่าต้องมีสถานพยาบาลเอง...ก็เคยบอกแล้วว่าแนวทางปฏิบัติยังออกศรีธนญชัยอยู่...วิสาหกิจชุมชนจึงเรียบร้อยเจ็งจบข่าว!รวมทั้งส่วนของกัญชา(ต้นรากใบ)ขายได้ราคาก็ไม่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วใบไม่มีคุณภาพ ไม่สวยติดเพลี้ยหนอนและไรแดงหรือไม่มีสารรื่นเริงเลยผสมอาหารก็แค่ดิสเพย์โชว์ใบกัญชาไม่อร่อย โชคร้ายเอาใบกัญชงมาหลอกเป็นใบกัญชา(ไม่มีคนชอบกินเป็นเพียงแฟชั่นถ่ายรูปโชว์เท่านั้นไม่มีสารที่เป็นประโยชน์เพียงพอ) ที่สำคัญคือผลผลิตไม่ถึงขั้นมาทำยามีสารออกฤทธิ์ทางยาน้อย(THCหรือCBDต่ำมาก) ตำหรับยาก็ยังอ่อนได้ผลไม่ดีต่อการรักษา ส่วนแพทย์ยังไม่กล้าสั่งยาจากกัญชาทั้งหมดนั้นเกิดจากการขาดความรู้ที่แท้จริงรวมถึงการอวดเก่งของทุกฝ่าย ที่ผ่านมาจึงเป็นบทเรียนราคาแพงซึ่งตอนนี้แนะนำให้ปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนสัก300-500ต้นเพื่อใช้ในครอบครัว/ชุมชนก็พอ!เหลือแล้วจึงขายเพื่อเตรียมสร้างผลกำไรกันในอนาคตแต่อย่าเพิ่งท้ออีก2ปีค่อยมาขุดทองกันนะ ประเด็นนี้วันหลังจะมาเล่าให้ฟัง เนื่องด้วยคนไทยขี้เกียจอ่านจบแค่นี้ก่อนโปรดติดตามต่อตอน2-3อีกน่าสนใจมาก #ธุรกิจกัญชาเฮมพ์ตอน2

***สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกล่องข้อความเท่านั้น

#ธุรกิจกัญชา-เฮมพ์ #ปลูกกัญชา #ปลูกกระท่อม #miniMBA #เฮมพ์ #กัญชง #cananabis #กระท่อม #กัญชา #แคนนาบิส #แปรรูปกัญชา #ผลิตภัณฑ์กัญชา #หลักสูตรการจัดการธุรกิจกัญชา-เฮมพ์ #Cannabis_Management_Program

ข่าวสารแนะนำ