ม.ราชมงคลตะวันออก ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยกัญชา เพื่อไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ม.ราชมงคลตะวันออก โชว์ผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จากความร่วมของภาครัฐและเอกชน ส่งมอบผลผลิตให้กับ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เผยมีการผลักดันให้กัญชาไทยเป็นมรดกโลก


วันนี้ (23 ธ.ค.) ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ และที่ปรึกษาสถาบันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง นางชารอน ดัยเดียร เลย์ชั่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแคนน์บิซ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเพื่อชุมชนพร้อมลงนามบันทึกความเข้าใจ( MOU ) การพัฒนาสมุนไพรไทยกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางกรแพทย์ และการพัฒนาสู่เศรษฐกิจเพื่อชุมชน ระหว่างศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับโรงพยาบาลคูเมือง พร้อมทั้งการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยกัญชา กัญชงภายใต้ ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรทางเลือก ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท เอเชีย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด


รศ.ดร.ฤกษ์ชัย กล่าวว่า จากความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งด้านสถานที่องค์ความรู้และบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนระดับประเทศและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลในยุคที่วิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


อ่านต่อที่ https://mgronline.com/local/detail/9640000126749

ข่าวสารแนะนำ