กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรายชื่อห้องปฏิบัติการ ที่ผ่านการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ Assay of Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) and Cannabidiol (CBD) by Liquid Chromatography (LC) ในตัวอย่างน้ำมันกัญชา/ สารสกัดกัญชา / พืชกัญชา


ดูข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3yU9SSb

 ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 


ข่าวสารแนะนำ