ใน USA การครอบครองใบกระท่อมไม่มีความผิดและสามารถนำเข้าได้

ใน USA การครอบครองใบกระท่อมไม่มีความผิดและสามารถนำเข้าได้ แต่จะไม่สามารถเอามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อโฆษณาสรรพคุณได้ ด้วยเหตุผลเดียวกับที่ อย. ไทยไม่ให้ขึ้นทะเบียนฯ ว่าเพราะไม่เคยมีประวัติการใช้กระท่อมในอาหารมาก่อน (เช่น บางคนหยิบหญ้ามากินแล้วบอกว่ามันเป็นอาหาร-สำหรับทุกคน แบบนี้ทั้ง US-FDA และ อย.ไม่นับ) และยังไม่มีหลักฐานมากพอว่ากระท่อมปลอดภัยรอบด้านต่อการบริโภค


https://www.naturalproductsinsider.com/regulatory/kratom-targeted-fda-import-alert


แปลว่า ใครที่อ้างว่ารับซื้อใบกระท่อมเพื่อไปผลิตสินค้าส่งไป USA ก็น่าจะไม่จริงนะครับ

ข่าวสารแนะนำ