CannSociety ในช่วง CannTalk EP.

CannSociety ในช่วง CannTalk EP.


เทปนี้เราพาทุกท่านไปพบกับความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนกัญชา กัญชง และสมุนไพรไทยต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจ 


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม กับความร่วมมือกับ บริษัท เดอะ แคนน์ บิซ จำกัดในการต่อยอดพัฒนาโครงการกัญชาเพื่อการแพทย์... 


https://cannsociety.com/canntalk-ep15/ข่าวสารแนะนำ