หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจพืชเศรษฐกิจกัญชาและกัญชง

ดูรายละเอียดหลักสูตร

https://drive.google.com/file/d/1I6c4hHMgmqd4F_wFf1F6ouIpcD_hfUQU/view?usp=sharing

ข่าวสารแนะนำ