องค์การเภสัชกรรม เผยจับมือวิสาหกิจชุมนุมผู้ปลูกกัญชา สร้างหลักเกณฑ์และเปิดราคาจัดซื้อช่อดอกคุณภาพสูง