แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต
แบบฟอร์ม คลิก


แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาต

ประเภทคำขอแบบฟอร์ม Wordแบบฟอร์ม PDF

คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชงในแต่ละครั้งDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ากัญชง กรณีผู้ป่วยนำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัวDownloadDownload

คำขอรับใบอนุญาตส่งออกกัญชง กรณีผู้ป่วยนำติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัวDownloadDownload

ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

แผนการผลิต (ปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

แผนการผลิต (ที่มิใช่การปลูก) และแผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

แผนการนำเข้าและแผนการใช้ประโยชน์ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

แผนการส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

แผนการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

แผนการใช้ประโยชน์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงDownloadDownload

หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดินDownloadDownload

แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตกัญชงDownloadDownload

แบบสำหรับแสดงภาพถ่ายสถานที่นำเข้ากัญชงDownloadDownload

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นำเข้า สถานที่เก็บ และการควบคุมการใช้ กรณีนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงDownloadDownload

หนังสือขอตรวจประวัติอาชญากรรม (กรณี อย.ส่งตรวจ แต่หากยื่นคำขอที่ต่างจังหวัด กรุณาติดต่อแบบหนังสือส่งตรวจประวัติฯ ที่ สสจ.จังหวัดนั้นๆ)Download

ตัวอย่าง – มาตรการรักษาความปลอดภัยการเก็บรักษาและการควบคุมการใช้กัญชงDownloadDownload

ข่าวสารแนะนำ