#การลงทุนวันละตอน 6 สิ่งที่โครงการระดมทุนสำเร็จมีเหมือนกัน

#การลงทุนวันละตอน 6 สิ่งที่โครงการระดมทุนสำเร็จมีเหมือนกัน

.

คราวด์ฟันดิงนับว่าเป็นการระดมรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าทั้งหมดกว่า 35 หมื่นล้านดอลล่าห์สหรัฐ(ในปี 2015) จากการสำรวจของมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin University ใน 9,652 โปรเจคทั้งโปรเจคที่ระดมทุนสำเร็จและไม่สำเร็จบนแพลตฟอร์ม Kickstarterซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มประเภทรีวอร์ดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งการวิเคราะห์การระดุมในครั้งนี้จะอาศัยข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีรายละเอียด

.

#ปัจจัยแรก ช่วงเวลา การมีคนสนับสนุนในช่วงแรกมักจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกความสำเร็จของโครงการ ยิ่งมีคนสนับสนุนในช่วง 2-3 วันแรกมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความเป็นไปได้ว่าโครงการนั้นจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วโครงการที่สำเร็จจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 39% ของช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของโครงการ

.

#ปัจจัยที่สอง เครือข่าย ขนาดของเครือข่ายที่คุณมีบนโซเชียลมีเดียมีผลอย่างมากในการกระจายข่าวสารของโครงการระดมทุน ซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จมักจะมีจำนวนเพื่อนเฉลี่ยบนเฟสบุ๊คประมาณ 1,024 คน

.

#ปัจจัยที่สาม ความทะเยอทะยาน ปฎิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้คือกุญแจแห่งความสำเร็จที่มีผลอย่างมากที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะคราวด์ฟันดิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆด้วย

.

#ปัจจัยที่สี่ ความไม่อดทน คำนี้อาจจะดูขัดแย้งกับความสำเร็จไปสักหน่อย แต่ในที่นี้เราพูดในแง่มุมของนักลงทุน ถ้าหากว่านักลงทุนอยากให้โปรเจคสำเร็จเร็วขึ้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจำนวนเงินที่สนับสนุนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

.

#ปัจจัยที่ห้า ชื่อเสียง สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่อาจจะมาจากการระดมที่ประสบความสำเร็จมา รวมไปถึงประสบการณ์ที่สั่งสมยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาโปรเจคให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนได้ตามเป้าหมาย

.

#ปัจจัยที่หก การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน การสนับสนุนโปรเจคของคนอื่น อาจเป็นแนวทางที่ดีในการดึงดูดให้ผู้อื่นมาสนับสนุนโครงการด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการแสดงถึงแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิงเป็นสังคมที่มีความสนับสนุนและเห็นใจซึ่งกันและกัน

.

และหากใครสนใจลงทุนในบริษัท SMEs หรือ Startups ที่มีศักยภาพผ่านคราวด์ฟันดิงในประเทศไทย สามารถติดตามหรือศึกษาข้อมูลการลงทุนได้ที่ equity.sinwattana.com

#Sinwattana #Crowdfunding #Investment

.

Sources :

http://bit.ly/3vhtXiY

ข่าวสารแนะนำ