ตามคู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์ กัญชงและกัญชา ตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

หมายความว่า ถ้าจะผลิตสินค้าจากกัญชา กัญชง เพื่อยื่นขอทะเบียน อย. ตามหมวดหมู่สินค้าแต่ละชนิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องส่งตัวอย่างของสินค้าชนิดนั้นๆ เพื่อตรวจวิเคราะห์ตามที่ระบุในคู่มือใช่หรือไม่โดยเป็นการบังคับตรวจที่สำคัญ อย่างน้อย 4 กลุ่ม ดังนี้


1. สารสำคัญพวก THC หรือ CBD

2. ยาฆ่าแมลง

3. โลหะหนัก

4. การปนเปื้อนจุลินทรีย์ เชื้อรา


นั่นหมายความว่า ถ้าปลูกแล้ว คนที่จะสกัดสารจากกัญชา กัญชง ก็ต้องตรวจสารสกัดที่ได้อย่างน้อย 4 ข้อนี้ จึงจะผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้ ซึ่งต้องตรวจจากแลปที่ได้มาตรฐานการรับรอง ISO 17025และ เมื่อโรงงานซื้อวัตถุดิบนี้ที่ผ่านการตรวจแล้ว จะไปผลิตสินค้า หรือ รับผลิตให้ลูกค้าอีกทีสินค้าเหล่านั้น ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดกัญชา กัญชง ก็ต้องส่งตัวอย่างของสินค้านั้น ตรวจทั้ง 4 ข้อข้างต้น อีกเช่นเคย หรือไม่


ถ้าตามนี้ ก็หมายความว่า ขั้นตอนนี้จึงสำคัญอีกขั้นตอน ที่ผู้ที่จะเข้ามาในแวดวงนี้ต้องเข้าใจ เพราะถ้าไม่ตรวจก็จะไม่ผ่านกฎหมาย ซึ่งหมายถึง ไม่สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก อย. ได้ นั่นเองท่านใดอ่านคู่มือนี้แล้ว เข้าใจอย่างไร หรือ คิดเห็นอย่างไร แลกเปลี่ยนกันได้ครับ จะได้ชัดเจนในทางปฎิบัติ


Cr: พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

ข่าวสารแนะนำ