ต้องรู้อยากปลูก "กัญชากัญชง" ให้รวย

การที่ประเทศไทยปลดล็อก “กัญชากัญชง”ออกจากสารเสพติด เป็นนโยบายที่ดี แต่เรื่องการบริหารจัดการทำให้ “กัญชากัญชง”เป็นพืชเศรษฐกิจและทำให้ผู้ปลุกรวยได้ต้องทำอย่างไร เป็นเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้


หลังจาก “กระทรวงสาธารณสุข” ได้ปลดล็อก “กัญชากัญชง” ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ ภาคเอกชนที่สนใจนำ "กัญชากัญชง" มาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คาดการณ์ว่า แนวโน้มตลาด "กัญชากัญชง"จะมีมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2024 (2567) โดยตลาดหลัก “กัญชากัญชง”คือ สหภาพยุโรป มูลค่า 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ สหรัฐ 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และเอเชีย 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐ

ปัจจุบันพบว่ามีหลายประเทศที่เปิดเสรีการผลิตสินค้าจากพืช 2 ชนิดนี้แล้ว ข้อมูลจาก Cannabit Addict ระบุว่า ปัจจุบันมีประเทศที่ปลดล็อกกัญชาทั้งหมดและปลดล็อกบางส่วนรวม 69 ประเทศ จาก 193 ประเทศทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วน 36% ของประเทศทั้งหมด

การที่ประเทศไทยปลดล็อก “กัญชากัญชง”ออกจากสารเสพติด เป็นนโยบายที่ดี แต่เรื่องการบริหารจัดการทำให้ “กัญชากัญชง”เป็น "พืชเศรษฐกิจ" และแข่งขันต่างชาติได้ ต้องมีเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ที่จะให้เกษตรกรปลูก โรงงานสารสกัด การแปรรูป การเก็บเกี่ยว การทำเป็นผลิตภัณฑ์ ตลาดที่จะนำไปขาย และการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การทำให้กัญชากัญชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจต้องทำให้ถูกกฎหมาย มีคุณภาพมาตรฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : แนะ "ปลูกกัญชาระบบปิด" สร้างมาตรฐานชูเป็นวาระแห่งชาติ


ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/927280?anf=

ข่าวสารแนะนำ