กัญชากับโอกาสสู่วิสาหกิจชุมชน

กัญชากับโอกาสสู่วิสาหกิจชุมชน

"กัญชาทางการแพทย์" ฟังแล้วเป็นได้ทั้งโอกาสและเป็นความท้าทายของเกษตรกร ซึ่งข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญ คืออีกสิ่งจำเป็นที่จะหนุนเสริมโอกาสของพืชกัญชา 

ดูทีนี่

ข่าวสารแนะนำ