"ภูมิกัญชา+ภูมิปัญญาชาวบ้าน"

"ภูมิกัญชา+ภูมิปัญญาชาวบ้าน" ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ก็ได้ของเล่นใหม่สําหรับคอกาแฟชื่อ "Coffee Cann'ธรรมชาติบําบัดลดความเครียด แรงกดดันและความเจ็บปวด(Tension and Trauma Releasing) จากโลกมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยม หนึ่งในอุตสาหกรรม แคนนาบิสของไอดาเมดิคอล #แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์


https://m.facebook.com/allcannabiz/photos/a.353902625915911/385495612756612/?type=3&source=57

ข่าวสารแนะนำ