AIDA CANNABIS FOOD&BEVERAGE อาหารและเครื่องดื่มกัญชารส มากกว่า 100 รายการ

"หายเหนื่อยแล้ว...ทํางานคุ้มค่าจ้างแล้ว" ร้านอาหารเป็นยา/อาหารสุขภาพ!!เมนูกัญชาอร่อยสุขภาพดี!! กลุ่มบริษัทไอดาเมดิคอลซึ่งเป็นผู้นําธุรกิจสุขภาพดี (Wellness Business) ในประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและ จําหน่ายอาหารเป็นยาและอาหารสุขภาพ น้ําเสนอเมนูกัญชาโดยการนําเอารากต้นใบของกัญชาหลายสายพันธุ์ มาวิจัยและพัฒนาเข้าสูตรกัญชารส กัญชานิยมและกัญชราซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะปรุงตามกรรมวิธีเพื่อให้ได้สาร ออกฤทธิ์จากกัญชาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดทั้งอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุดิบเช่นเนื้อ หมู ไก่ ปลาและ เครื่องปรุงมากกว่า100รายการพร้อมนําเสนอเมนูกัญชาไปสู่ผู้บริโภคคนไทยได้ลิ้มรสคุณประโยชน์จากกัญชา ถูกต้องตามหลักวิชาการ ถูกกฏหมายและปลอดภัย! พร้อมแล้ว!!!พร้อมเปิดร้านอาหารกัญชารส กัญชานิยมและCann Haus Bar&Restaurantแล้ว หนึ่งในการ แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มาข้อมูล / รูปภาพ : https://www.facebook.com/cannhaus/

ข่าวสารแนะนำ