ธุรกิจกัญชาทั่วโลกใหญ่ขนาดไหน

ขนาดของตลาดกัญชาแบบถูกกฎหมายทั่วโลกในปีค.ศ.2020 ได้รับการประเมินอยู่ที่ 13.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจเติบโตไปถึง 44.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีค.ศ. 2025 โดยมี CAGR (อัตราการเติบโตของพอร์ตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น) อยู่ที่ร้อยละ 22.9 [1] หาก CAGR เติบโตร้อยละ 17.8 ต่อปีตั้งแต่ปีค.ศ. 2020ไปจนถึงปีค.ศ. 2027 ตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลกอาจมีมูลค่ามากถึง 65.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในปีค.ศ. 2027 [2] และอาจมีมูลค่ามากถึง 73.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่ CAGR เติบโตร้อยละ 18.1 


ปัจจุบันนี้ ผู้คนสามารถซื้อขายกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายในหลายประเทศ ทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และเพื่อนันทนาการ รัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1996 [4] แคนาดาเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ในปีค.ศ. 2001 และเป็นประเทศที่สองที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการได้ในปีค.ศ. 2018 [5] อุรุกวัยเป็นประเทศแรกที่อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อนันทนาการได้ในปี ค.ศ. 2013 [6]


ในแถบเอเชียตะวันออก เกาหลีใต้อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้เป็นแห่งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2018 [7] ตามด้วยประเทศไทยที่อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2018 เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [8] และอนุญาตให้ใช้ส่วนของกัญชาที่ไม่เป็นอันตรายในการประกอบอาหารได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2021 ที่ผ่านมา [9]


ธุรกิจกัญชาที่ซื้อขายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจยา จะเห็นได้ว่าบริษัทยาทั่วโลกล้วนลงทุนกับการวิจัยประโยชน์ของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นบริษัท  Sanofi Aventis หรือ Merck บริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์มีมากมาย เช่น GW Pharmaceuticals, Tilray, Corbus Pharmaceuticals, Cara Therapeutics, และ Zynerba Pharmaceuticals การเติบโตของธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์จึงต้องอาศัยผลการวิจัยเพื่อให้กัญชายังคงเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป [4]


ในด้านธุรกิจกัญชาเพื่อนันทนาการ หากเปรียบเทียบกับธุรกิจกัญชาเพื่อการแพทย์แล้ว กัญชาเพื่อนันทนาการมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้น แต่เป็นใครก็ได้ที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อความสุข กัญชาสำหรับนันทนาการถูกแปรรูปไปได้หลายรูปแบบ เช่น เบียร์ กาแฟ รวมถึงบุหรี่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อนันทนาการทำกำไรได้มหาศาล เช่น  Canada’s Canopy Growth ที่มีรายได้ประจำปีค.ศ. 2020 มากถึง 398.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ [4]


ธุรกิจกัญชาจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต มีการคาดการณ์ไว้ว่า ในปีค.ศ. 2024 ขนาดตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั้งทางการแพทย์และนันทนาการจะเติบโตขึ้นทั่วโลก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็นอเมริกาเหนือและแคนาดา 37.9 พันล้าน ยุโรป 39.1 พันล้าน เอเชีย 12.5 พันล้าน กลุ่มละตินอเมริกาและแคริบเบียน 9.1 พันล้าน โอเชียเนีย 2.7 พันล้าน และแอฟริกา 2.6 พันล้าน ท่านที่สนใจสามารถพิจารณาข้อมูลการคาดการณ์สัดส่วนตลาดกัญชาสำหรับการแพทย์และนันทนาการในปีค.ศ. 2024 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ prohibition partners [10]

ข่าวสารแนะนำ