สมอ. ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา 5 มาตรฐาน ดังนี้

1. น้ำมันเมล็ดกัญชง (มอก.3171-2564)


2. สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณ CBD รวม ไม่น้อยกว่า 30 % โดยมวล (มอก.3172-2564)


3. สารสกัดจากกัญชงที่มีปริมาณ CBD รวม ไม่น้อยกว่า 80 % โดยมวล (มอก.3173-2564)


4. เปลือกกัญชง (มอก.3184-2564)


5. แกนกัญชง (มอก.3185-2564)

ข่าวสารแนะนำ