วิธีปลูกกัญชาในโรงเรือน

จากการศึกษาวิจัย พบว่าการปลูกกัญชาในโรงเรียนระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ แสง และความชื้น ทำให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกับลดความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชต่ำ ผลผลิตสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถควบคุมความคงที่ของผลผลิตทั้งในเชิงสารสำคัญและปริมาณผลผลิต ที่สำคัญสามารถวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี


“กัญชาเป็นการบำบัดในระดับเซลล์ กัญชามีศักยภาพช่วยทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้น หากทำกัญชาให้เป็นนวัตกรรม จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ โจทย์ของสถาบันการศึกษาคือจะสร้างนวัตกรรมกัญชาในมิติแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้ทั้งการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง จะให้ความสำคัญในทุกกระบวนการอย่างมาก เพื่อให้กัญชา สารสกัดจากกัญชาเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล


ข่าวสารแนะนำ