มอก.3099-2564 สารสกัดน้ำมันกฤษณา

มอก.3099-2564 สารสกัดน้ำมันกฤษณา

มอก.3171-2564 น้ำมันเมล็ดกัญชง

มอก.3172-2564 สารสกัดจากกัญชงที่มี CBD รวม ไม่น้อยกว่า 30%โดยมวล

มอก.3173-2564 สารสกัดจากกัญชงที่มี CBD รวม ไม่น้อยกว่า 80% โดยมวล

มอก.3184-2564 เปลือกกัญชง

มอก.3185-2564 แกนกัญชง

ข่าวสารแนะนำ