กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนด Zoning พื้นที่สำหรับปลูกกัญชง

กรมวิชาการเกษตรร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนด Zoning พื้นที่สำหรับปลูกกัญชง ออกมาสำหรับเป็นข้อมูลในเบื้องต้นแล้วครับ ในภาพรวมเป็นพื้นที่เหมาะสมสูง( S1 )จำนวน 6.69 ล้านไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง(S2)จำนวน 38.22 ล้านไร่ สำหรับรายละเอียดในรายพื้นที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ


ข่าวสารแนะนำ