ช่วงที่ 6 กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่จริงเหรอ คุยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา&กัญชง

มีแจกของรางวัลมากมาย

ช่วงที่ 6 กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่จริงเหรอ คุยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกัญชา&กัญชง


ชม และ แชร์ ตอนนี้


live แจกสั่นวันกัญชาโลก

นำทีมโดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี แจกฟรี ของขวัญ ผลิตผลงานวิจัยและให้ความรู้ เกี่ยวกับกัญชา กัญชง เนื่องใน “วันกัญชาโลก”https://fb.watch/4_qbxzzLcp/

ข่าวสารแนะนำ