เน็ตไอดอลทางการศึกษา ในงานบุคคลากรแห่งอนาคต

อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง ,วิศวกรรมด้านเหมืองแร่ จุฬา ปัจจุบัน อยู่ที่แคนาดา

• ผมไม่ได้เรียนเพื่อทำข้อสอบ ผมเรียนว่า วิธีคิดของทฤษฏี เพื่อเอามาคิดในวิธีของผมเอง 

• ปัจจุบัน ทำช่อง Loy Academy เพื่อให้ความรู้ในแขนงต่างๆ โดยไม่หวังผลตอบแทน

• ชอบฟังดนตรี แนว บาโรค ดนตรีคลาสสิค

• ทำ ดิกชั่นนารีขาย จนเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุด

• เป็นที่ปรึกษา ดาราศาสตร์ สำนักพระราชวัง

• ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ ราชบัณฑิตยสถาน

• ย้ายไปอยู่แคนาดา ตั้งแต่ 1999 – ปัจจุบัน และปัจจุบัน เป็นผุ้ทรงคุณวุฒิ ในด้านเหมืองบนดิน ในระดับที่สูงที่สุดและได้รับการยอมรับ ในแคนาดา

• ประธานวิศวกรรมสถาน ใน สาขาเหมืองบนดิน ของแคนาดา

• การเลี้ยงลูกทั้งสอง ทำให้เข้าใจชีวิตมากขี้น การคาดหวัง การสอบ เป็นปัญหามากสำหรับเด็กไทย ผมอยากให้ดูวิธีการของอิสราเอล ที่ส่งเสริมทักษะหลายด้านมากกว่าการสอบ 

• อยากสอนพุทธศาสนาในช่อง Loy Academy เนื่องจากคนไทย ขาดการเอาพุทธศาสนามาประยุกต์ ใช้

• ริชาร์ดไฟ แมน คือ นักวิทยาศาสตร์ ระหว่างไอสไตน์ และ ฮอว์กกิ้น


ข่าวสารแนะนำ