ทำไมกัญชา "จึงไม่มีขนาดยา"

เหมือนกับยาเคมีอื่นๆหลายคนคงสงสัยว่า กัญชาที่นำมารักษาโรคนั้นต้องใช้ปริมาณมากหรือปริมาณน้อยกันแน่ จึงจะได้ผลในการรักษาโรคที่ดีผมขออธิบายคุณสมบัติพื้นฐานของกัญชาให้ทุกท่านได้เข้าใจดังนี้กัญชาหรือแม้กระทั่งยาใดๆก็ตามในโลกนี้ เมื่อขึ้นชื่อว่า "ยา" จะต้องอธิบายตามหลักเภสัชศาสตร์ได้กัญชา กัญชงแตกต่างจากยาเคมีส่วนใหญ่ตรงที่ กัญชามีคุณสมบัติที่เรียกว่า Biphasic propertiesอธิบายง่ายๆ ก็คือ ปริมาณกัญชา กัญชงที่ร่างกายได้รับ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย อาจส่งผลตรงกันข้ามได้ เช่น การได้ปริมาณน้อยๆ อาจได้ผลดี แต่เมื่อให้เพิ่มมากขึ้น ผลที่ได้อาจไม่ดี เป็นต้น


ตามรูปภาพประกอบจะเห็นว่า ผลการรักษาโรคด้วยกัญชา จะดีสุดเมื่อให้กัญชาไปในระดับหนึ่ง (กราฟทางซ้าย) แต่เมื่อให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ (กราฟทางขวา) จะเห็นว่า ผลในการรักษาโรคได้ผลน้อยลง (แต่อาจเพิ่มอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้น)ฉะนั้น การใช้กัญชาจึงไม่ใช่ว่าต้องให้ในปริมาณเยอะๆ เสมอไป จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่เป็นการหาจุดที่ลงตัวของปริมาณกัญชา เพื่อให้ได้ผลสูงสุด (จุดกราฟตรงกลาง)ซึ่งตรงนี้มีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง 3 อย่าง คือ สายพันธุ์กัญชา วิธีการนำกัญชาเข้าสู่ร่างกาย และ ตัวบุคคลฉะนั้น กัญชา กัญชงจึงไม่มีขนาดยาที่ตายตัว ขึ้นกับว่าจะหาจุดที่ลงตัวให้กับผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างไร นี่คือ ความท้าทายของการใช้กัญชาในการรักษาโรค ซึ่งจะเรียกว่ายากกว่ายาเคมีก็ได้ ที่มีขนาดการใช้ที่ค่อนข้างตายตัวกว่า


.สรุป กัญชา ตามคุณสมบัติที่เรียกว่า Biphasic properties นั้น ปริมาณการใช้จะมากหรือน้อย ไม่สำคัญในทางการแพทย์ แต่ปริมาณที่ลงตัวต่างหากที่สำคัญ บางคนอาจใช้น้อย บางคนอาจใช้มาก ก็เพียงพอต่อการรักษาโรคแต่ละชนิดแล้วกัญชา กัญชง ปริมาณอาจไม่สำคัญ แต่สำคัญที่หาจุดที่ลงตัวในการใช้ให้เหมาะสม สำหรับแต่ละบุคคล เพราะปริมาณเยอะๆ ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป


*** ส่วนหนึ่งในหนังสือ "คัมภีร์กัญชงกัญชาสยบมะเร็งร้าย" โดย ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี

ข่าวสารแนะนำ